GEDRAGS- EN TUCHTRECHT

Een fors aantal beroepsgroepen is ten gevolge van toenemende kwaliteitseisen gebonden aan gedragsregels. Zo zijn accountants en belastingadviseurs beroepen waaraan beroepsorganisaties en overheid stringente spelregels verbonden hebben, als het gaat om de uitoefening daarvan. Niet in de laatste plaats om deze regels te handhaven en geloofwaardig te blijven, kennen deze beroepsgroepen ook tuchtcolleges. Beroepsbeoefenaars die over de schreef gaan worden door deze tuchtcolleges beoordeeld en waar nodig bestraft. Los van het gegeven, dat deze gedragsregels alleszins specifiek zijn, kennen de tuchtcolleges allemaal hun eigen regels en gewoontes.

Om in een tuchtgeschil, dat de dienstverlener toch al aangrijpt, omdat het gaat om zijn eigen functioneren en het hem dus persoonlijk aangaat, is dit niet iets waar een dienstverlener zelf zijn belangen zou moeten gaan behartigen. In dat kader is het beter om zich bij te laten staan door een juridische dienstverlener, die vanwege de achtergronden binnen de financiële wereld, zowel de regels kent als ervaring heeft met de betreffende tuchtcolleges.

JaaB kan deze expertise leveren.

BEL ONS
EMAIL ONS

maandag - vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Op alle overeenkomsten die wij met derden aangaan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor de algemene voorwaarden klik hier.
We sturen deze op verzoek ook aan u toe.

ONZE DIENSTEN
JAAB IS EEN STICHTING

dat betekent dat we een rechtspersoon zijn, die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 60237090.

DISCLAIMER & PRIVACY VERKLARING

  • Gray LinkedIn Icon
  • Grijs Facebook Icon
  • Gray RSS Icon

© 2018 Proudly created by Damoiseaux organisatie - ondersteuning