top of page

ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht is een soort containerbegrip, waar men zo’n beetje alles onder zou kunnen scharen waar een MKB-ondernemer, behoudens arbeidsrecht, in de periode dat hij zijn bedrijf voert mee in aanraking komt.

Het gaat dan om keuzes, die bij het opstarten van een bedrijf aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld de rechtsvormkeuze. Begin ik met een eenmanszaak een BV of misschien zelfs wel een stichting?


Het (doen) opstellen van volledige en juridisch juiste stukken is dan na een gedegen keuze voor die rechtsvorm een vereiste. Niet alleen oprichtingsaktes via de notaris, maar ook goede afspraken met mede-aandeelhouders en medebestuurders zijn dan een must. Ook het opstellen van algemene voorwaarden en dergelijke is aan te bevelen.
Misschien is zelfs het aangaan van een huurovereenkomst aan de orde.

Al deze aspecten kunnen het beste al bij de start van het bedrijf in orde zijn. Zo legt u een goede basis.


JaaB kan u daarbij helpen. Onze juristen zijn ervaren in het begeleiden van startende ondernemers.

Als het bedrijf eenmal van start is gegaan komt u in aanraking met tal van leveranciers/klanten/banken en wat dies meer zij.
Hoe goed u het ook doet, u zult de eerste zijn, die problemen met deze wederpartijen gespaard blijft.
Leverings- en betalingsproblemen kennen heel vaak een juridische kant.
Aarzel niet om op tijd advies in te winnen, aangezien het in een vroeg stadium vaak mogelijk is om zonder tussenkomst van de rechter een geschil op te lossen.
Hoe langer u daarmee wacht, hoe moeilijker dat het wordt.

Op enig moment zult u vrijwillig of gedwongen overwegen om het bedrijf te beëindigen.
Zo kan het zijn dat u in financiële problemen gekomen bent en bijvoorbeeld een van uw schuldeiser een faillissement aanvraagt. Het kan dan zinvol zijn om een regeling met de schuldeiser(s) te beproeven. Dit kan in een aantal gevallen ook buiten de rechter om. Maar dat vraagt wel dat u weet waar u mee bezig bent.
Een meer comfortabele, maar niettemin risicovolle weg om uw bedrijf te beëindigen is een verkoop daarvan. Daarmee maakt het uiteraard verschil of u dat ineens doet aan een derde of misschien wel geleidelijk aan een bedrijfsopvolger.
Het is hoe dan ook menselijk om in zo’n geval wel te zorgen dat tenminste de papierhandel in orde is.
Bent u degene, die een bedrijf koopt, dan worden de cijfers doorgaans goed tegen het licht gehouden. Waar vaak minder aandacht aan wordt besteed is de zogenaamde juridische due diligence. Welke rechten, plichten en mogelijk lijken in de kast neemt u over?

JaaB pretendeert de deskundigheid in huis te hebben om op deze gebieden u adequaat en zakelijk van dienst te kunnen zijn. Datgene wat wij kunnen bieden hebben wij omschreven in onze catalogus die zoveel mogelijk met vaste prijzen en zonder heel veel opsmuk. Gewoon praktisch en professioneel.

De diensten die JaaB u kan bieden, vindt u hier.

bottom of page